mobilemenu

Sự nghiệp

Niềm đam mê và các giá trị xây dựng lên nền văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi. Tài năng, kỹ năng và lòng trung thành thúc đẩy thành công của Dyninno. Chúng tôi cải thiện và đổi mới hàng ngày để hỗ trợ cho các thành viên của Dyninno, bất kể họ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh nào hoặc sống ở đâu. 

Xin lỗi Không tìm thấy việc làm...

Junior Online Reputation Specialist

Marketing / Latvia, Riga

Node.js Developer

IT / Latvia, Riga

Social Media Video Content Creator

Marketing / Latvia, Riga

Social Media Marketing Specialist

Marketing / Latvia, Riga

Systems Analyst

IT / Latvia, Riga

Customer Operations Analyst

Customer Support / Latvia, Riga

Product Owner

Product Management / Latvia, Riga

HR Business Partner

HR / Egypt, Cairo

Facilities Specialist

Administration / Egypt, Cairo

Account Payable Specialist

Finance / Moldova, Chisinau

Travel Agent

Sales / Moldova, Chisinau

Agente de Viagens – Bilíngue

Sales / Brazil, São Paulo

Travel Agent – Bilingual

Sales / Brazil, São Paulo

HR Admin Specialist

HR / The Philippines, Manila

Operator a datelor financiare

Finance / Moldova, Chisinau

Travel Consultant

Sales / India, New Delhi

Learning & Development Lead

HR / India, New Delhi

GDS Expert

Sales / The Philippines, Manila

Accounting Officer

Finance / The Philippines, Manila

Travel Sales Supervisor

Sales / The Philippines, Cebu

ER & Engagement Specialist

HR / India, New Delhi

Quality Analyst

Sales / India, New Delhi

HR Manager Cebu – Night Shift

HR / The Philippines, Cebu

Travel Advisor (On-Site)

Sales / Türkiye, Istanbul

Onboarding Specialist

HR / The Philippines, Manila

Travel Sales Agent

Sales / The Philippines, Manila

Inbound Travel Sales Representative

Sales / The Philippines, Cebu

Junior Sales Consultant

Sales / Latvia, Riga

Facility Manager/Director

Administration / Uzbekistan, Tashkent

Global Distribution System Expert

Sales / Uzbekistan, Tashkent

Travel Consultant

Sales / Uzbekistan, Tashkent

Agente de ventas en español

Sales / Colombia, Bogota

Bilingual Customer Service Agent

Customer Support / Colombia, Bogota

Business Travel Agent

Sales / Colombia, Bogota

Spanish Speaking Travel Agents

Sales / Colombia, Bogota

Bilingual Travel Agent

Sales / Colombia, Bogota

Hiển thị nhiều hơn