Raj Saifi

Tháng Tám 23, 2023

Raj đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia Dyninno Ai Cập vào tháng 1/2020. Anh chịu trách nhiệm triển khai chiến lược, giao dịch bán hàng và dịch vụ khách hàng trong khu vực.

Raj gia nhập Dyninno Group năm 2016 với tư cách là Giám sát viên giao dịch. Trước đó, anh từng làm Trợ lý nghiên cứu cho Bosch trong một năm. Trước đó nữa, Raj là Trợ lý giám đốc dự án tại AL Ahmed Contracts (P) Ltd.

Raj tốt nghiệp thạc sĩ khoa học về Xây dựng Dân dụng và Quản lý Bất động sản tại Đại học Kỹ thuật Riga và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ISMA, Latvia. Anh đang theo học bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Quản lý Carlson (Đại học Minnesota, Hoa Kỳ) và Học viện Điều hành WU (Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Áo).