Peter Vazan

Tháng Tám 23, 2023

Với tư cách là Phó chủ tịch Điều hành Quan hệ Ngành, Peter chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, nghiên cứu thị trường và chiến lược định giá. Kiến thức chuyên môn của ông về quản lý kinh doanh và ngành du lịch đã góp phần thúc đẩy sự thành công của Trevolution Group, một bộ phận của Tập đoàn Dyninno.

Peter trở thành Phó chủ tịch điều hành của Trevolution năm 2023. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành của Mạng lưới Lữ hành Quốc tế (thuộc Tập đoàn Dyninno) trong 10 năm. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty. Ông bắt đầu làm việc cho Tập đoàn Dyninno năm 2005 với vai trò Chuyên viên phân tích quản lý tại Mạng lưới Du lịch Quốc tế. Trước đó, Peter là Giám đốc Tài khoản/Dự án tại Slovenské elektrárne.

Peter có bằng MBA của Đại học bang California. Ông có bằng Thạc sĩ Ngoại thương, tốt nghiệp Đại học tổng hợp Kinh tế Bratislava. Peter là thành viên của Hiệp hội Đại lý Du lịch Hoa Kỳ từ năm 2009.