Otabek Abdupattaev

Tháng Tám 23, 2023

Là Giám đốc Quốc gia của Dyninno Uzbekistan, Otabek chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh và  giao dịch hạng nhất ở Uzbekistan để đạt được các mục tiêu của công ty.

Otabek bắt đầu làm việc cho Tập đoàn Dyninno vào năm 2015. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia Uzbekistan vào tháng 12-2022, ông chịu trách nhiệm về phân khúc hạng thương gia và trước đó, ông giữ vị trí Cố vấn Lữ hành Hạng Thương gia tại Skylux Travel.

Otabek có bằng Thạc sĩ của Đại học ISMA (Latvia) và bằng Cử nhân của Đại học Kỹ thuật Riga.