Natalia Oleinic

Tháng Tám 23, 2023

Natalia là Giám đốc Nhân sự của Công ty Dyninno Moldova. Bà  đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 4 – 2020. Ở vị trí giám đốc, bà chịu trách nhiệm triển khai các chiến lược nhân sự khu vực phù hợp với mục tiêu của công ty và phát triển năng lực tổ chức bằng cách tạo ra các giá trị thông qua con người. Natalia lãnh đạo bộ phận Nhân sự về Lập kế hoạch Nguồn nhân lực & Nhân tài, Hiệu suất làm việc & Khen thưởng cũng như phát triển nhân sự của công ty, đảm bảo các nhân viên có động lực và gắn kết cao.

Natalia là một chuyên gia nhân sự có tay nghề cao với hơn 20 năm kinh nghiệm và kỷ lục thành tích tuyệt vời trong việc mang lại kết quả. Trước khi làm việc cho Tập đoàn Dyninno Group, bà đã làm Giám đốc Nhân sự tại Numina trong gần ba năm. Trước đó nữa, Natalia đã giữ vị trí tương tự tại Eurolumina trong một năm. Từ năm 2004 đến 2015, bà là Giám đốc Nhân sự tại VISTARCOM, công ty sở hữu chuỗi siêu thị Green Hills Market và đại siêu thị Velmart. Trong thời gian 2003-2004, Natalia làm Giám đốc Nhân sự tại ORVENTO-METAL TRADING CO.

Natalia có chứng chỉ PHRi™ từ Viện Chứng nhận Nhân sự. Bà cũng có bằng cử nhân về Nhân sự của Học viện Nhân loại Hiện đại.