Marcel Mariniuc

Tháng Tám 23, 2023

Marcel là một chuyên viên bán hàng hiệu quả trong ngành dịch vụ du lịch và lữ hành. Ông giữ vị trí Giám đốc Quốc gia Romania trong Tập đoàn Dyninno. Marcel chịu trách nhiệm bán hàng, giao dịch và phát triển tổ chức trên thị trường.

Marcel đã làm việc cho Tập đoàn Dyninno từ năm 2012. Trước đó, anh là Trợ lý Giám đốc tại Dyninno Colombia trong 3 năm. Trước đó nữa, Marcel làm Giám sát viên và Giám sát viên cấp cao tại văn phòng Dyninno ở Moldova.

Marcel có bằng thạc sĩ khoa học về Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, và bằng cử nhân Kinh tế Thương mại, Du lịch và Dịch vụ Đại học Alexandru Ioan Cuza.