Genadij Pugachov

Tháng Tám 23, 2023

Với kinh nghiệm sâu rộng trong ngành du lịch và lữ hành, Genadij tập trung vào hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Trevolution. Anh đã làm việc trong Bộ phận Lữ hành của Tập đoàn Dyninno từ năm 2013. Kiến thức chuyên sâu về ngành, sự quyết tâm, tập trung vào kết quả và kinh nghiệm quốc tế sâu sắc của anh đã giúp anh mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh trên các khu vực và thị trường khác nhau. Dưới sự giám sát của Genadij, Tập đoàn Trevolution đã khai trương 5 văn phòng mới. Trước khi gia nhập Tập đoàn Dyninno, anh đã làm việc trong ngành lữ hành ở Mỹ.

Genadij có bằng Quản trị Kinh doanh Đại học Latvia.