Davron Egamov

Tháng Tám 23, 2023

Vào tháng 10- 2022, Davron được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia của Công ty Dyninno Uzbekistan, vị trí phụ trách mảng Hạng Phổ thông. Ông chịu trách nhiệm điều hành văn phòng tại Uzbekistan, phát triển và lãnh đạo đội ngũ bán hàng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong phân khúc phổ thông.

Davron gia nhập Tập đoàn Dyninno vào năm 2016 với tư cách là Giám đốc bán hàng tại International Travel Network và trở thành Giám sát khu vực bán hàng ngay sau đó. Ông có bằng về Hậu cần, Tài chính và Quản lý Chiến lược của Đại học Khoa học Ứng dụng RISEBA (Latvia).