Daniel Lei

Tháng Tám 23, 2023

Daniel gia nhập Tập đoàn Dyninno năm 2005. Hiện nay, anh giám sát việc thiết kế và thực hiện các kế hoạch phát triển sản phẩm và kinh doanh khác nhau tại Tập đoàn Trevolution. Ông cũng tham gia vào việc xây dựng các chiến lược cho tất cả các phương hướng của doanh nghiệp.

Trong suốt nhiều năm làm lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, ông đã xây dựng và phát triển nhiều thương hiệu lữ hành, hướng tới các đối tượng nhân khẩu học và đối tượng mục tiêu khác nhau. Daniel đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán các hợp đồng lớn với các hãng hàng không hàng đầu toàn cầu. Sự hiểu biết kinh doanh, khả năng cạnh tranh và sự nhận biết nhạy bén các xu hướng trong ngành của ông là công cụ cho sự phát triển của công ty trong những năm qua.

Daniel có bằng Tài chính Đại học Quốc gia San Francisco.