Alisher Mirzaev

Tháng Tám 23, 2023

Từ đầu năm 2023, Alisher là Giám đốc Quốc gia của Công ty Trevolution Thổ Nhĩ Kỳ (thuộc Tập đoàn Dyninno). Ở vị trí này, ông giám sát việc bán hàng và các hoạt động hàng ngày của công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ, việc cải thiện các chức năng kinh doanh tổng thể và phát triển kinh doanh theo kế hoạch chiến lược của Tập đoàn.

Alisher là một chuyên gia có tay nghề cao có thành công, thành tích lớn đã được chứng minh và cam kết đạt được kết quả mạnh mẽ. Ông là một chuyên gia tận tụy và luôn hướng đến kết quả, một người áp dụng nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong công việc của mình. Trước đây, Alisher từng là Giám đốc Kinh doanh tại Trevolution và đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động của văn phòng Manila, nơi ông từng là Trợ lý Giám đốc. Trước đó, ông làm Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh cho Marin Business Trade. Alisher gia nhập Tập đoàn Dyninno vào năm 2011 với tư cách là Đại lý du lịch độc lập tại International Travel Network và sau đó trở thành Giám sát viên sàn bán hàng năm 2015.

Alisher có bằng Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật và Quản lý của Đại học Kỹ thuật Riga. Ông cũng có các chứng chỉ sau: Chương trình Tài chính Trực tuyến dành cho Nhà quản lý Phi Tài chính, Chương trình Trực tuyến Tư duy Phản biện và Ra Quyết định, Chương trình Lãnh đạo Giám đốc Kinh doanh, Quản trị và Quản lý Kinh doanh của Học viện Quản lý Châu Á; Chứng chỉ Quản lý Thay đổi và Thiết lập Mục tiêu của Trường Kinh tế Stockholm Riga.