2022-yil

Avgust 16, 2023

Umumiy band qilishlar 930 mln AQSh dollarini tashkil qildi